Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach prowadzi rekrutację na kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli czynnych zawodowo uzupełniających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Realizacja kursu planowana jest na rok szkolny 2017/18.

 


Wymagania:
Kandydaci na kurs powinni legitymować się:
1. dyplomem ukończenia studiów wyższych lub licencjackich w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub nauczania wczesnoszkolnego,
2. min. 2-letnią praktyką zawodową,
3. znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

 

Program kursu:
Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego  kurs obejmuje 240 godzin zajęć, w tym: moduł metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, doskonalenie języka angielskiego oraz praktyki i pracę własną.

Organizacja kursu:
Zajęcia na kursie będą odbywały się od sierpnia 2017 do marca 2018 w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2. Rozpoczną się trzydniowym zjazdem pod koniec sierpnia, a następnie, w roku szkolnym realizowane będą w systemie weekendowym w soboty i w niedziele (jeden - dwa weekendy w każdym miesiącu), w godzinach od 9.00 do 16.00.

Koszt kursu wynosi 1500zł. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.

Rekrutacja na kurs jest dwuetapowa:
1) zgłoszenie na kurs (wypełnienie e-formularza na stronie MSCDN Wydział w Siedlcach),
2) po zebraniu grupy – dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
 
Dokumenty wymagane od uczestnika kursu:
1. poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu  ukończenia studiów,
2. zaświadczenie z miejsca pracy,
3. samoocena umiejętności językowych lub ksero certyfikatu językowego.

Kierownik kursu: Iwona Moczydłowska iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl ; 692526891, 0256326747