Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego

Rusza pierwsza  w naszym rejonie sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych.

Maj 2016

Szanowni Państwo,

Nauczyciele języków obcych,


Zapraszam do współpracy w ramach sieci "Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego".

Sieci są nową formą wspomagania nauczycieli zapewniającą zdobywanie wiadomości i umiejętności oraz wymianę doświadczeń. To pierwsza sieć w naszym rejonie adresowana do nauczycieli języków obcych.

Z analizy udziału językowców w prowadzonych w MSCDN form doskonalenia wynika, iż nauczyciele języków obcych chętnie i często wykorzystują TIK w nauczaniu przedmiotowym. Sprawnie posługują się technologią, jednak niejednokrotnie brakuje im czasu i zapału do poznawania nowych narzędzi i odkrywania ich potencjału edukacyjnego. Sieć zapewni połączenie sił z innymi z nauczycielami, uczenie się i inspirowanie do działania, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie celowego i efektywnego użycia TIK w procesie dydaktycznym. Cele szczegółowe obejmują:

  • poznanie modeli wykorzystania TIK, form i metod pracy oraz narzędzi;
  • zwiększenie świadomości w zakresie legalnego i bezpiecznego stosowania TIK;
  • pogłębienie umiejętności wdrażania TIK w zajęcia z uczniami;
  • opracowanie zadań, pomysłów na lekcje oraz katalogu narzędzi szczególnie użytecznych
    w kształceniu sprawności językowych uczniów.

Realizacji tych celów służyć będą warsztaty narzędziowe, spotkanie z ekspertem oraz praca na  platformie internetowej. W czasie spotkań stacjonarnych i aktywności w przestrzeni wirtualnej zidentyfikujemy narzędzia, które są szczególnie przydatne w rozwijaniu sprawności językowych.

W efekcie powstanie zestaw, który każdy nauczyciel języka obcego powinien w swoim piórniku posiadać - adekwatnie do swoich warunków pracy i poziomu zaawansowania informatycznego.

Warunkiem udziału w sieci jest  obecność i aktywność podczas zajęć stacjonarnych (nie więcej niż 5 spotkań, w tym założycielskie i podsumowujące projekt), aktywność na platformie, udział w tworzeniu banku dobrych praktyk i katalogu narzędzi.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w dniu 24 maja br. w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach.

Zgłoszenia proszę przesłać mailem na adres iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl (imię i nazwisko, szkoła, język nauczany, nr telefonu).

Zapraszam wszystkich chętnych - nauczycieli różnych języków, z różnych typów szkół, którzy chcą dzielić się doświadczeniami i wzajemnie wspierać oraz rozwijać swoje zainteresowanie technologią jako narzędziem do realizacji celów przedmiotowych.

                                                                                                                        Koordynator sieci

Iwona Moczydłowska

konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach