Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Cztery pory roku w edukacji językowej dziecka

4Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej do sieci współpracy i samokształcenia MSCDN Wydział w Siedlcach "Cztery pory roku w edukacji językowej dziecka" - II edycja.

 

Celem funkcjonowania tej sieci jest doskonalenie kompetencji planowania i prowadzenia zajęć językowych z małymi dziećmi, dzielenie się przez nauczycieli pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi.

Treści zogniskowane są wokół obszaru tematycznego pór roku w kontekście podstaw prawnych wczesnej edukacji językowej, planowania i organizacji zajęć, metod i technik nauczania, diagnozy i oceny postępów nauczania. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę teoretyczną w tym zakresie oraz poznają przykłady praktycznych rozwiązań.

Praca w Sieci realizowana jest w formie warsztatów metodycznych oraz wirtualnych kontaktów na platformie internetowej, traktowanej jako miejsce doskonalenia umiejętności metodycznych i cyfrowych, forum wymiany doświadczeń oraz biblioteka zasobów przydatnych w pracy z małymi dziećmi.

Zgodnie z rytmem pór roku zaplanowane zostały cztery spotkania stacjonarne:

  • Jesień - 7 października 2017r.
  • Zima -  2 grudnia 2017 r.
  • Wiosna - 3 marca 2018r.
  • Lato -  12 maja 2018r.

Pracę w Sieci koordynuje konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach Iwona Moczydłowska, natomiast zajęcia stacjonarne zajęcia prowadzi ekspert do spraw edukacji językowej i języka angielskiego MSCDN Wydział w Ciechanowie, Anna Majewska. Łączny wymiar pracy sieci wynosi 40 godzin dydaktycznych, w połowie stacjonarnych, w połowie w e-learningu.
Zadaniem koordynatora jest przygotowanie planu działań zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników, organizowanie spotkań stacjonarnych z udziałem eksperta oraz zarządzanie pracą na platformie cyfrowej.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam do przyłączenia się do sieci.
Wejście do grupy na Edmodo: www.edmodo.com kod avgme7 (Przyjmuję tylko osoby podpisane z imienia i nazwiska).

Kontakt: Iwona Moczydłowska iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl , tel. 692526891, 25 6326747