Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Reportaże fotograficzne MSCDN ( 2007-2016 )

Filtr
Pokaż # 
Tytuł
Cyberprzemoc - problematyka przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni (29 lutego 2016)
Dopalacze zagrożeniem życia - profilaktyka uzależnień (16 lutego 2016)
Język obcy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej - fotoreportaż z 10 marca 2015
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków (22 września 2014)
Szkoła wspierająca - edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych (9 kwietnia 2014)
Nowa Matura 2015 z języka polskiego (16 grudnia 2013)
Konferencja inaugurująca projekt systemowy "Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" ( 9 grudnia 2013 )
Konferencja podsumowująca projekt "Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu" ( 5 grudnia 2013 )
Język obcy zawodowy – wykorzystanie materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego ukierunkowanego zawodowo (15 października 2013)
Konferencja "Rola szkoły w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Europy" (26 września 2013)
Konferencja podsumowująca realizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców w projekcie systemowym "Otwarte przedszkola" (22 czerwca 2013)
Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą” ( 14 marca 2013 )
Konferencja "Od Korczaka do Tuwima" (28 lutego 2013)
Konferencja "Dziecięcy świat wartości - bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne małego dziecka"
Spotkanie autorskie z poetą z Wilna – p. Aleksandrem Lewickim ( 1 lutego 2013)
Konferencja "Zmiany w kształceniu zawodowym - szanse i zagrożenia" (15 styczna 2013)
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu językowym – konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków. (Siedlce, 18 września 2012)
Organizacja pracy nauczyciela IV etapu edukacyjnego a realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (Siedlce, 14 czerwca 2012)
Projekt ITAAT - wizyta robocza w Polsce (28 maja - 2 czerwca 2012r.)
Konferencja "Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji" (30 maja 2012r.)
Projekt ITAAT - wizyta robocza we Włoszech (23 - 28 kwietnia 2012)
Projekt ITAAT - wizyta robocza w Anglii (05 -10 marca 2012)
Konferencja inaugurująca projekt "MALINAS"
Programowanie efektywnych i skutecznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkół Startu do Kariery (Siedlce, 2 lutego 2012)
Nauczanie o Holokauście na przykładzie materiałów edukacyjnych Yad Vashem w języku polskim (15 listopada 2011)
Konferencja "Socjoterapia szansą dla ucznia i nauczyciela. Zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawnych (26 października 2011)
Egzamin gimnazjalny od 2012 r w zmienionej formule (20 października 2011)
Projekt ITAAT - wizyta robocza w Portugalii (3 - 8 października 2011)
Europejski Dzień Języków (Siedlce, 15 września 2011)
Nowa formuła maturalnego egzaminu ustnego od 2012 roku (Siedlce,12.09.2011)
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny" (Drohiczyn 07-09.09.2011)
Mobbing wśród nauczycieli: zakres zjawiska, jego uwarunkowania oraz środki zaradcze - Elżbieta Strutyńska Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Projekt ITAAT - wizyta robocza w Rumunii (24 -28 maja 2011)
Prawo autorskie - Marcin Kaszuba (9 maja 2011)
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego (edycja 2010/2011)
Projekt ITAAT - wizyta robocza na Litwie (29.03-02.04 2011)
Współpraca dyrektora szkoły z kuratorem sądowym w wymiarze zjawiska wagarowania uczniów. Prowadzi p. Paweł Witek – Kurator Sądowy w Sandomierzu. (6 kwiecień 2011)
Konferencja Dyrektor, nauczyciel, rodzic – obszary współpracy (5 kwietnia 2011)
Konferencja „Nowe zadania dyrektora szkoły w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej” (9 marca 2011)
Projekt ITAAT - wizyta robocza w Sanliurfie (7-12 lutego 2011).
Miejsce i rola szkoły w społecznych programach wczesnej interwencji- Andrzej Gołębiowski – adiunkt Politechniki Radomskiej (8 lutego 2011)
Konferencja „Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej” - Andrzej Boczek - Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych MSCDN (3 lutego 2011)
Antysemityzm - stare i nowe uprzedzenia (27.01.2011)
Profilaktyka nikotynowa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dorota Zbroszczyk - Prezes Fundacji „Prawdziwe Życie” (21 stycznia 2011)
Wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów gimnazjów w ramach projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery (20 stycznia 2011)
Konferencja „Uwaga – dopalacze i paranarkotyki” (6 grudnia 2010)
Konferencja „Model pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym” (25 listopada 2010)
Problem bezpieczeństwa i zagrożeń współczesnego człowieka - prof. Jerzy Kunikowski - Dziekan Wydziału Humanistycznego UP-H w Siedlcach
Wizerunek Menadżera Oświaty - Jacek Frentzel (27 października 2010)
Projekt ITAAT - wizyta robocza w Rondzie (19-23 października 2010).