Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki Konferencja dotycząca nowej podstawy programowej (8 czerwca 2017)

 

     08 czerwca w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach miała miejsce konferencja p.t. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły zgodny z aktualnym prawem oświatowym. Głównym prelegentem był dr Wiesław Poleszak, który w swoim wystąpieniu przedstawił propozycję tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Współorganizatorem konferencji było Mazowieckie Kuratorium Oświaty reprezentowane przez dyrektora Delegatury MKO Adama Skupa oraz Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, z którym nasz Wydział MSCDN współpracuje od lat. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Liczba uczestników przekroczyła 260 osób. Zaprezentowane zostały także podstawy prawne tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego przez p. Sławomira Mikiciuka oraz treści programu wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego przygotowane przez p. Martę Senenko-Lichograj.

 

 Załączniki:

 

Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole i placówce

BUDOWANIE I MODYFIKOWANIE PROGRAMU WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY I PLACÓWKI

Treści i formy działań wychowawczo - profilaktycznych szkoły i placówki