Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Kiedy dziecko dojrzewa... rodzą się pytania. Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi (6 kwietnia 2017)

 

6 kwietnia 2017 roku z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu odbyła się konferencja nt. Kiedy dziecko dojrzewa rodzą się pytania. Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi.

            Współorganizatorem konferencji była Fundacja Żółty Latawiec w Siedlcach.

Konferencję otworzyła Pani Grażyna Sobiczewska - kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, która przywitała wszystkich zebranych oraz Pani Barbara Sienkiewicz - Prezes Fundacji Żółty Latawiec w Siedlcach - która, odniosła się do przesłania spotkania tj. podnoszenia świadomości społecznej na temat autyzmu.

Konferencję zaszczyciło udziałem wielu gości, min. Pani Anna Sochacka - wiceprezydent Miasta Siedlce, Pan Adam Skupdyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, którzy w krótkich wypowiedziach docenili organizację spotkania.

Temat cieszył się on dużym zainteresowaniem, co potwierdziła licznie wypełniona przybyłymi nauczycielami, terapeutami i rodzicami uczniów sala konferencyjna.

Program obejmował następujące wystąpienia:

1. Rozwój emocjonalno-seksualny osoby z autyzmem – od narodzin aż po starość. Mity stare
i nowe.
dr Anna Prokopiak – pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta autyzmu (UMCS, Fundacja ALPHA w Lublinie)

2. Mam autyzm – dojrzewam – potrzebuję wsparcia! Praktyczne porady dla rodziców, nauczycieli i terapeutów – część I – II

dr Izabela Fornalik - pedagog specjalny, edukator seksualny (Otwarte Projekty Specjalne)

3. Refleksje na temat dojrzewania - uwagi własne. Wprowadzenie do filmu pt. ,,Życie animowane.”
mgr Karol Czernecki – osoba ze stabilnym Zespołem Aspergera

W czasie przerwy kawowej ekspertki udzielały wywiadów oraz odpowiadały na liczne pytania, które dotyczyły praktycznych porad i wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera. Wypowiedzi pani dr Izabeli Fornalik posłuchać można na str. LINK DO STRONY

Na koniec konferencji wspólnie obejrzano film, który dostarczył wielu emocji i wzruszeń.

Podsumowania dokonali organizatorzy prowadzący konferencję - Agata Polańska – konsultant Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach oraz Maciej Nurzyński – Dyrektor Fundacji Żółty Latawiec w Siedlcach, którzy podziękowali za wspólnie spędzony, owocny czas i podkreślili cenną skuteczność wspólnych oddziaływań nauczycieli, terapeutów i rodziców w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili organizację, jakość i praktyczną stronę wystąpień prelegentów.