Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Sekty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (21 marca 2017)

    

    Dnia 21 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach odbyła się konferencja pod tytułem „Sekty.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych.”. Współorganizatorem konferencji było  Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach. Celem konferencji było doskonalenie umiejętności rozpoznawania i niesienia skutecznej pomocy uczniom i ich rodzinom w sytuacji kontaktu z sektą korzystając, ze wsparcia organizacji zewnętrznych.

     Spotkanie zgromadziło ponad setkę uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele różnych szkół i placówek, psychologowie i pedagodzy szkolni oraz wielu dyrektorów.
      Gości powitała Grażyna Sobiczewska Kierownik Wydziału MSCDN w Siedlcach. Konferencję otworzył  Adam Skup Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, który zwróciła uwagę na aktualność podjętej tematyki.

     Czym jest sekta? Odpowiedzi na to pytanie udzielał w swym wystąpieniu pod tytułem: Definicja pojęcia sekty. Rodzaje sekt i konkretne przykłady w Polsce i na świecie- ks. dr Tomasz Bieliński, wykładowca akademicki teologii pastoralnej, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji  i koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Siedleckiej. Następnie pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Ruch Effatha, w Węgrowie wypowiedział się na temat: Metod psychomanipulacji  stosowanych  przez sekty. Kolejnym prelegentem była pani Marta Nawrot psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach tematem jej wystąpienia było: Sekty. Perspektywa naukowa i jej praktyczne zastosowanie.

     Po przerwie kawowej  nauczyciele mogli poznać szczegóły dwóch ciekawych  ogólnopolskich programów skierowanych do dzieci i młodzieży. Pani  Anna Hilaruk,, manager Programu PaT omówiła: Ogólnopolski Program PaT (Profilaktyka a TY) jako sprawdzony sposób profilaktyki  rówieśniczej, a pani Izabela Wrzesińska, psycholog, konsultant MSCDN Wydział w Radomiu, ambasador Programu „Chronimy Dzieci” - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) pokrótce wyjaśniła jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka.
    
Wydarzenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez wszystkich przybyłych.