Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Konferencja "Pracodawca partnerem w kształceniu zawodowym" (8 grudnia 2016)

8 grudnia 2016 r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, odbyła się konferencja pt: „Pracodawca partnerem w kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

Konferencja zgodna z podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 , tj. „podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” kierowana była przede wszystkim do pracodawców, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych.

Konferencję zaszczyciła Pani Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Otwarcia konferencji dokonali Pani Grażyna Sobiczewska - kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach oraz Pan Adam Skup - dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

Program konferencji obejmował następujące wystąpienia:

- Planowane zmiany w szkolnictwie zawodowym – p. Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty

- Kwalifikacje zawodowe a oczekiwania rynku pracy - dr hab. prof. APS Urszula Jeruszka

- Kształcenie ustawiczne na Mazowszu w badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – Anna Węglicka, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

- Zawody i kompetencje poszukiwane na lokalnym rynku pracy - Piotr Karaś, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach

- Absolwent szkoły zawodowej a oczekiwania pracodawcy - Marek Wnuk – zastępca dyrektora ds. Rozwoju i Jakości Fabryki Narzędzi Skrawających FENES SA, Małgorzata Borkowska, Bożena Polak-Stojanova – Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka

- Współpraca szkoły z pracodawcami – przykłady dobrych praktyk Jolanta Duk, dyrektor ZSP nr 2 w Siedlcach, Jerzy Kopański - dyrektor ZSP nr 1 w Siedlcach

- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – oferta dla szkół, Grażyna Lech – konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach

Konferencja spotkała się z dużym uznaniem ze strony uczestników i zaproszonych gości. Szkolnictwo zawodowe przechodzi obecnie głębokie zmiany programowe mające na celu poprawę jakość i efektywność kształcenia zawodowego, m.in. poprzez zacieśnianie współpracy między placówkami edukacyjnymi a pracodawcami.