Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Podejście innowacyjne w nauczaniu języków obcych - konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 2016

Doroczną konferencją z okazji Europejskiego Dnia Języków MSCDN Wydział w Siedlcach zaingurował nowy sezon szkoleniowy dla nauczycieli języków obcych. Tym razem tematem przewodnim były innowacje – zarówno formalne, jak i nieformalne, stąd też tytuł "Innowacyjne podejście w nauczaniu języków obcych". 

Celem konferencji była promocja idei innowacyjności i nowatorskich działań nauczycieli oraz wymiana doświadczeń i upowszechnienie przykładów dobrej praktyki.

Program wypełniły wykłady ekspertów oraz debata panelowa z udziałem nauczycieli z naszego rejonu. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami we wdrażaniu innowacji.

Wśród prelegentów pojawili się :
– Adam Skup, dyrektor KO w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach, którzy dokonali uroczystego otwarcia konferencji 
 – dr Marta Kotarba, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wystąpiła z wykładem "Cztery żywioły w mojej klasie. Innowacje w nauczaniu języków obcych"
- Ewa Dombrowska, st. wizytator KO w Warszawie Delegatura w Siedlcach, zapoznała uczestników z kontekstem prawnym innowacyjnej działalności nauczyciela
- nauczycielki Marzena Flazińska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podlaskim), Justyna Dombrowska (Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach), Małgorzata Ponikowska i Monika Walęcka (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach), Eliza Pliszka (Gimnazjum nr 1 w Łaskarzewie), Magdalena Linczewska i Iwona Jakubowska (Zespół Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim) opowiadały, jak to robią w praktyce. Rozmowę poprowadziła Iwona Moczydłowska (konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach.

Dodatkowo Iwona Moczydłowska zapoznała uczestników z zaplanowaną na rok szkolny 2016/2017 ofertą doskonalenia, zwracając uwagę na innowacyjne formy, np. sieci, jak również tematykę (np. TIK, odwrócona lekcja, webquesty....).