Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Szukając błękitnej ścieżki…
Spotkanie z poezją

to temat seminarium, które 15 września miało miejsce w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. W programie spotkania, którego głównym bohaterem był Aleksander Lewicki, znalazły się, m.in. takie treści, jak:
- Moja droga do poezji.
- Wielokulturowość w kształceniu językowym (język polski, język rosyjski, język litewski, język białoruski) i jej efekty w procesie twórczym.
- Czytamy wiersze… Godzina poezji amatorskiej.
- Od reaktywności do aktywności własnej – różnorodne sposoby interpretacji poezji.
    Spotkanie przygotowane zostało wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną,
a uczestniczyło w nim około 60 osób w różnym wieku, od uczniów szkół ponadgimnazjalnych aż po członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pokazuje to, że istnieje potrzeba obcowania
ze słowem poetyckim, potrzeba doznań głębszych. W spotkaniu, obok nauczycieli polonistów
i bibliotekarzy, uczestniczyli członkowie Mazowieckiego Towarzystwa Kultury oraz Stowarzyszenia Literackiego Witraż.
    Twórczość Aleksandra Lewickiego, poety i działacza kulturalnego z Wilna, doskonale wpisuje się w tematykę związaną z realizacją kierunków polityki oświatowej naszego państwa („Upowszechnianie czytelnictwa…” i „Wychowanie do wartości…”).
     „Wiersze Aleksandra Lewickiego, Polaka z Wilna, (jak pisze Urszula Tom - poetka, prozaik, pedagog i  kulturoznawca, członek Mazowieckiego Towarzystwa Literackiego) oscylują wokół określonych tematów: patriotycznych, religijnych i osobistych. Jest to twórczość sercem i tęsknotą pisana.(…) Od ludzi z Kresów można się uczyć prawdziwego, niezakłamanego patriotyzmu, szacunku do wszystkiego co polskie: ziemi, godła, sztandarów, języka, historii  i kultury. (…)Podwileński smaczek używanego w mowie i piśmie języka, prostota przekazu, drobne wtrącenia czy naleciałości z innych bliskich poecie światów, dobitnie świadczą o szukaniu swojej drogi poetyckiej i szacunku do ludzi wśród których żyje.”
    Uczestnicy seminarium mieli możliwość wysłuchania autorskiej prezentacji wierszy w czterech językach, ale także możliwość zasmakowania w interpretacji utworów Aleksandra Lewickiego przez słuchaczy, zarówno młodych, jak i doświadczonych twórców, a także miłośników poezji.
    O tym, że spotkanie wywarło wrażenie na odbiorcach, świadczy fakt zaproszenia poety na spotkanie z młodzieżą przez dwie szkoły: Zespól Szkół nr 1 w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum w Olszance.
    

Poniżej fragment utworu poety.
    
Zdarłaś z Nich swój płaszcz
Polsko!
I plecy mają gołe
By razy od obcych
Czuć głębiej

Zdarłaś
Zabierając jego skraj
Bliżej Zachodu

Ciągną ręce
Gdzie serce Twoje bije
Polsko!

Obejrzyj się czasem na Nich
Strażników mowy i mogił
Odsłoń ucho i oko
Na krzyk ze łzą pomieszany

Przytul Ich czasem
Polsko...