Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

System emerytalny - debata (19 września 2016)

Dnia 19 września 2016 r. w ramach przeprowadzanego w całym kraju przeglądu polskiego systemu emerytalnego w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach odbyła się debata prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Główni prelegenci siedleckiej debaty to:

  • prof. dr hab. Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
  • dr Monika Niedziółka, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
  • dr Włodzimierz Grześkiewicz, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
  • dr Paweł Żuk, Centrum Medyczno – Diagnostyczne w Siedlcach, Siedlecka Rada Biznesu

Hasłem tegorocznych konsultacji na temat obecnego kształtu i wyzwań dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych jest „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

Cel przeprowadzanych debat to ocena obowiązujących w systemie emerytalnym rozwiązań, z uwzględnieniem reform, które weszły w życie w 2011 r. i 2013 r. Rozwiązania te będą podlegały ocenie szczególnie przez pryzmat zachodzących zmian demograficznych, ewolucji rynku pracy i migracji.

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu emerytalnego został zapisany w tzw. ustawie systemowej. Pierwszy przegląd odbył się jeszcze w 2013 r. Podmiotem wiodącym w prowadzeniu przeglądu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W skład zespołu wchodzą ponadto przedstawiciele ministerstw i instytucji centralnych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz instytucji rynku ubezpieczeniowego. Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje "Białą Księgę" z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Foto: Maciej Mazurek