Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Od kamiennych tablic do e-booka, czyli o tworzeniu książek z dziećmi.

Warsztaty metodyczne: „Od kamiennych tablic do e-booka, czyli o tworzeniu książek z dziećmi” dzieci odbyły się 9 maja br.

Celem szkolenia było pogłębienie umiejętności organizowania sytuacji edukacyjnych służących rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez tworzenie z nimi różnych rodzajów książek.

W programie zajęć, między innymi, uwzględniono następujące zagadnienia:

- Historia książki – od kamiennych tablic do e-booka.

- Książka zabawka, gra mozaikowa, ilustrowany kodeks z elementami ruchomymi, pikturebook, książka konwergencyjna itp. – wybrane przykłady
i propozycje realizacji w pracy z dziećmi.

- Książka hipertekstowa i drzewko dramaturgiczne – analiza przydatności
w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole.

- Liberatura – książka czy dzieło sztuki.

- Warstwa ikonograficzna, druk i oprawa książek tworzonych z dziećmi.

Nauczyciele bardzo wysoko ocenili kompetencje merytoryczne
i osobowościowe prowadzącej – p. dr Doroty Sobierajskiej, jakość otrzymanych materiałów, zastosowane metody i formy pracy, które pozwoliły zrealizować cele szkolenia, jak również atmosferę sprzyjającą twórczej aktywności uczestników.