Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Zasady żywienia dzieci i młodzieży (18 kwietnia 2016)

 

Warsztaty „Zasady żywienia dzieci i młodzieży” zorganizowano w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników listopadowej konferencji: „Nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych”.

Cele szkolenia to nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego żywienia dzieci
i młodzieży w placówkach oświatowych oraz doskonalenie umiejętności opracowywania jadłospisów.

Szkolenie obejmowało takie moduły jak:

1. Podstawy prawne żywienia dzieci i młodzieży w szkołach/placówkach.
2. Piramida zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży.
3. Jadłospis żywienia.

Zajęcia prowadziła Pani dr hab. Katarzyna Antosik - pracownik UPH w Siedlcach – Instytut Nauk
o Zdrowiu.

Uczestnicy warsztatów bardzo wysoko ocenili kompetencje merytoryczne i osobowościowe prowadzącej, zastosowane metody i formy pracy, otrzymane materiały oraz atmosferę panującą podczas zajęć.