Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Język obcy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej - fotoreportaż z 10 marca 2015

W dniu 14 kwietnia w MSCDN Wydział w Siedlcach odbyła się w konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli języków obcych w klasach I-III organizowana przez MSCDN Wydział w Siedlcach we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty i wydawnictwami językowymi.

Otwarcia konferencji dokonała Grażyna Sobiczewska, dyrektor MSCDN Wydział w Siedlcach. Regulacje prawne oraz Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci przedstawiła Iwona Moczydłowska, konsultant MSCDN. O specyfice nauczania  języka obcego dzieci mówiła dr Małgorzata Szulc-Kurpaska. Przykłady dobrych praktyk zaprezentowały nauczycielki z regionu: Anna Przesmycka-Krysiak oraz Irena Rytel. Spotkanie zakończyło losowanie nagród ufundowanych przez wydawnictwo.

Wprowadzenie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego treści związanych z przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem obcym powitane zostało w szeroko pojmowanym środowisku oświatowym z dużym zadowoleniem. Wraz ze zbliżaniem się terminu rozpoczynającego pierwszy etap wdrażania nowelizacji Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej oraz aktualnego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, rodzi się jednak coraz więcej pytań, i coraz więcej - niekoniecznie trafnych - interpretacji.

Kto może nauczać języka obcego nowożytnego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej? Jakie są cele wczesnego nauczania języka obcego? Czym jest skuteczność nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Jakie metody, techniki, środki wykorzystywać w nauczaniu dzieci, by przebieg procesu edukacji językowej był dostosowany do ich potrzeb i możliwości?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielali eksperci, konsultanci i nauczyciele praktycy.
Były wykładnie przepisów prawnych, teoretyczne rozważania, przykłady dobrych praktyk oraz konsultacje z przedstawicielami wydawnictw językowych, którzy prezentowali materiały do pracy z dziećmi na stoiskach.