Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków (22 września 2014)

Tradycją MSCDN Wydział w Siedlcach stało się inaugurowanie nowego sezonu szkoleń dla nauczycieli języków obcych konferencją z okazji Europejskiego Dnia Języków.  
Konferencja ma charakter forum, podczas którego nauczyciele poszerzają wiedzę na wybrany temat i dokonują wymiany doświadczeń. W roku 2014 tematem przewodnim spotkania była motywacja. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie różnorodnych podejść do zagadnienia motywacji i jakości w nauczaniu i uczeniu się języków. W programie przewidziano wystąpienie eksperta oraz nauczycielskie prezentacje przykładów dobrej praktyki. 

Podczas konferencji kolejno głos zabrali:

  • Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach - powitała uczestników oraz dokonała otwarcia spotkania,
  • Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach - prowadziła konferencję i przedstawiła ofertę MSCDN dla nauczycieli języków obcych na rok szkolny 2014/2015
  • dr Marcin Kleban, Uniwersytet Jagielloński - wystąpił z wykładem na temat motywacji w glottodydaktyce
  • Małgorzata Ponikowska, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach - mówiła na swoim przykładzie o motywacji i kompetencjach nauczyciela, wykorzystującego możliwości programu eTwinning
  • Monika Olędzka, Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Siedlcach - podzieliła się doświadczeniami z pracy w roli asystenta nauczyciela w szkole brytyjskiej, zwracając szczególną uwagę na motywowanie uczniów
  • Jana Jodłowska, Gimnazjum w Domanicach Kolonii - przekazała swoje refleksje na temat efektywnego nauczania języka rosyjskiego
  • Agata Bryłka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach, doradca metodyczny języka niemieckiego SCDiDN - zarekomnedowała metodę LdL
  • Jolanta Król, II Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, doradca metodyczny języka angielskiego SCDiDN - zaprezentowała wyniki ankiety na temat motywacyjnej funkcji matury
  • Elżbieta Sobiczewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach - swoim zainspirowała uczestników do korzystania z europejskich programów edukacyjnych