Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Konkurs dla nauczycieli - opiekunów stypendystów w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Marszałkowski Województwa  Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu ogłasza Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 w ramach projektu – Mazowiecki program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz projektu – Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

Efektem Konkursu będzie wyłonienie laureatów oraz przyznanie tytułu: Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i innowacyjne podejście do realizacji projektów edukacyjnych w ramach Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego/Zawodowego Uczniów mogą być wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą w ramach realizowanych projektów stypendialnych.

Regulamin konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora Konkursu, na stronach internetowych projektów oraz na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zwanego dalej: „MSCDN”:

https://www5.oeiizk.waw.pl/stypendia,

https://www5.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe,

http://warszawa.mscdn.pl/

Załączniki:

Komunikat na strone 

Załącznik do uchwaly - Regulamin

Załącznik nr 1 - Formularz konkursowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie